คุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
SkillLane

Time: 09.00 - 09.45

Accelerating People Development with “Just-In-Time” Learning

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไว ถือเป็นหน้าที่เร่งด่วนของ HR  ที่จะพัฒนาคนให้มีทักษะและขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อสอดรับกับกลยุทธ์ใหม่ของธุรกิจ การเรียนรู้แบบเดิมๆ อาจจะ ”ไม่เพียงพอ” “ไม่ทันกาล” และ”ไม่ตอบโจทย์การทำงานในระดับบุคคล“Just – In – Time Learning” เป็นแนวคิดการบริหารการเรียนรู้ที่สามารถนำมาต่อยอดจากรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมๆ  และช่วยให้ “ผู้เรียน” สามารถเข้าถึงบทการเรียนรู้ในเวลาที่เค้าต้องการ (Need Based) เหมาะกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนกำลังเผชิญ (Context) โดยเนื้อหาการเรียนรู้เป็นแบบสั้นพอดีคำ หรือ Bite – Sized และมุ่งเน้นให้นำไปปรับใช้ได้ทันที..... มาร่วมเรียนรู้วิธีการนำแนวคิด “Just-In-Time” Learning มาปรับใช้กับองค์กรของคุณเพื่อพัฒนาบุคคลากรให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณชุติมา เกษมกรกิจ

Deputy Managing Director, KBTG

Time: 09.45 - 10.15

Constructing Hybrid workplace learning Architecture

หลายองค์กรในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ  Hybrid Workplace การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรอาจทำได้ยากมากขึ้น มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ ที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
- หาก HR เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ "ความรู้" ที่เปรียบเสมือนสำนักงานที่มีบุคลากรเดินเข้าเดินออก เราจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้ และถ่ายทอดออกมาได้อย่างไร
- ฐานของตึกคืออิฐ ฐานของชีวิตคือการศึกษา ฉะนั้นแล้ว HR ในฐานะที่เป็นผุ้สร้างรูปแบบการเรียนรู้ ควรจะสร้างพื้นฐานที่สำคัญในองค์กรได้อย่างไ

รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข

Executive Advisor, Bumrungrad Academy

Time: 10.30 - 11.00

Upskilling and Re-Skilling Programs

ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การพัฒนาจากภายในบางครั้งก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากวันนี้องค์กรของท่านคือองค์กรที่มีผู้คนที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่รอวัน Unlock สิ่งเหล่านั้น องค์กรต้องการสิ่งใดเพื่อ Re-Skills / Up-skills ทรัพยากรที่ล้ำค่าเหล่านี้
- อะไรคือบทบาทของการ Re and Up Skills ที่แท้จริง
- อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาคนจากภายในคืออะไร
- เครื่องมือและกรอบความคิดในการพัฒนาจะมีหน้าตาอย่างไ

ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Time: 11.00 - 11.30

Implementing Leisure Learning Methods for Learning Reinforcement

ปัจจุบันการเรียนรู้ของคนเกิดขึ้นได้จากหลากหลายวิธี ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองชอบ มาร่วมเรียนรู้วิธีการเสริมแรงให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้กิจกรรมนันทนจิตแบบจริงจัง (Serious Leisure) เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน

คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน

Co-Founder & Story curator
at Glow Story
TEDxBangkok License holder

Time: 11.30 - 12.15

Culture Curator: Curating Employee Stories to Transform Your Culture

องค์ความรู้ในองค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งบทบาทของ HR ที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของพนักงานมิใช่เพียงแค่การส่งมอบองค์ความรู้ให้กับพนักงานเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ จะทำอย่างไรที่จะสามารถรวบรวม เรียบเรียง Content ที่มีอยู่ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนในองค์กร มาร่วมเรียนรู้การเป็น  Content Curator ที่จะทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของคนในองค์กร เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์พนักงาน

คุณญาณวุฒิ จรรยหาญ

หนึ่งในผู้ก่อตั้งเสือร้องไห้ และ

เจ้าของเพจ พี่เอ็ด 7 วิ

Time: 13.30 - 14.30

“ฉีกกรอบความคิด  เปลี่ยน Content  แป๊กให้ปัง”

D FORUM 2021 SPONSORSHIP PROPOSAL DraftPain Point หลักของการให้ความรู้พนักงาน ทั้งการสอนสดแบบ Face to Face รวมถึง ผ่านทาง Online ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การเรียนเนื้อหาผ่าน E-learning คือ
>  คนสอน หรือ คนออกแบบหลักสูตรไม่สามารถดึงเนื้อหามานำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ
>  คนเรียนเบื่อ ไม่โฟกัส เรียนจบLแล้วจำสาระสำคัญไม่ได้ เอาไปใช้งานไม่ได้
คุณเอ็ดจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำ Trick การเปลี่ยนเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจให้น่าสนใจ
วิธีคิด Content ให้สนุกได้ความรู้ คนรับสารไม่เบื่อ ไอเดียการเล่าเรื่องให้โดนใจผู้ฟัง และ แนวทางการพัฒนา ผู้สอน / คนออกแบบหลักสูตร ไปเป็น Content Creator

คุณชิน วังแก้วหิรัญ

CEO, Vonder

Time: 14.30 - 15.15

From Learning Officers to Content Creators

พนักงานของคุณล้วนเป็นผู้ใช้งาน Social Media และต่างก็เป็น Subscribers ของ influencers ในโลกออนไลน์ หากคุณเป็น HRD ที่มองว่าพนักงานของคุณก็ไม่ต่างอะไรจาก “ผู้ชม” ที่คุณจัดการเรียนรู้ให้ มาร่วมทำความเข้าใจโครงสร้างความสำเร็จของ HRD ยุคใหม่ที่นำแนวคิดของ Influencers มาใช้ในงานพัฒนาบุคคล

DAY IV: The Future of Learning Design, Thu Aug 19th, 2021